feils gravemaskin
Gravingen på Feios-prosjektet startet i går, dagen før oppstartsfristen gikk ut. Foto: Sognekraft

Inngår kontrakt om totalentreprise verdt en halv milliard.

  • Øyvind Zambrano Lie

Veidekke har fått i oppdrag av Sognekraft Produksjon AS å bygge Feios kraftverk i Vik kommune i Sogn. Kontrakten som nå er inngått er en totalentreprise verdt om lag 500 millioner kroner ekskl. merverdiavgift, skriver Veidekke i en pressemelding.

Feios kraftverk skal produsere 98 GWh årlig. Fallhøyden fra øverste vanninntak blir på 435 meter, og kraftverket vil blant annet bestå av to inntaksdammer, fem bekkeinntak, mer enn ni kilometer tunneler og en kraftstasjon i fjellet for to turbiner med samlet slukeevne på 8.000 liter vann i sekundet.

Byggearbeidene ble påbegynt 7. mars i år, dagen før fristen for byggestart gikk ut, slik Energiteknikk har omtalt.

Sognekraft fikk konsesjon til kraftverket allerede i 2013, men byggingen ble utsatt fordi prosjektets lønnsomhet var usikker. Men da usikkerheten rundt høyprisbidraget ble ryddet av veien, kom styret i Sognekraft likevel til at kraftverket vil være lønnsomt.

Planlagt ferdigstillelse er våren 2026.