windcatcher
Wind Catching Systems ville bygge strukturer med 126 vindmøller på 1 MW hver utenfor Nyhamna i Møre og Romsdal. Illustrasjon: Wind Catching Systems AS

Gjør at parken kommer innenfor NVEs foreslåtte utredningsområde for havvind.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, ønsker Wind Catching Systems å bygge opptil 1002 megawatt havvind utenfor Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

wind catching systems
Endring i forhold til opprinnelig søknad, for å komme innenfor NVEs område Nordvest C. Kilde: Wind Catching Systems

I første omgang er planen å bygge tre multirotor flytere, hver bestående av 40 turbiner på 1 MW hver, for blant annet å teste de teknologiske løsningene, dokumentere kostnader, teste ytelsesparametre og påvirkning på marin flora og fauna.

Nå har Wind Catching Systems sendt et forslag til Olje- og energidepartementet om å justere arealet i søknaden. Etter lanseringen av NVEs rapport om identifisering av utredningsområder for havvind ser selskapet nemlig at deres foreslåtte prosjektområde overlapper nesten i sin helhet med utredningsområdet Nordvest C.

«På bakgrunn av dette forslår vi en tilpasning av den geografiske plasseringen av området vi har søkt om unntak fra åpningsbestemmelsen, slik at området i sin helhet er dekket av utredningsområdet Nordvest C», skriver selskapet i brevet, som Energiteknikk har sett.

wind catching systems
Plassering av Wind Catching Systems innenfor NVEs foreslåtte område Nordvest C. Kilde: Wind Catching Systems