mehuken
Wind Catching Systems skal teste en turbin med fire blader på Mehuken i Kinn kommune. Illustrasjon: Wind Catching Systems

NVE gir konsesjon til å teste havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Kvalheim Kraft DA konsesjon for å bygge og drifte en testturbin for flytende havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk i Kinn kommune i Vestland, opplyser direktoratet i en pressemelding.

Kvalheim Kraft har inngått et samarbeid med selskapet Wind Catching Systems AS som ønsker å teste ut en ny type turbin, som skal settes opp i flytende rammer med 40 turbiner på 1 MW hver.

Testturbinen på Mehuken får konsesjon for en driftsperiode på tre år. Turbinen blir 65 meter høy og vil ha en installert effekt på inntil 1 MW.

Fire blader

I løpet av de tre årene skal turbinen testes i to ulike oppsett, med tre og fire rotorblad. Målet er å observere hvordan turbinen presterer med de forskjellige rotorene. Rotorfarten og rotordiameteren er lik for begge oppsettene.

windcatcher
Wind Catching Systems vil bygge strukturer med 126 vindmøller på 1 MW hver utenfor Nyhamna i Møre og Romsdal. Illustrasjon: Wind Catching Systems AS

Wind Catching Systems planlegger å bygge en flytende havvindpark på hele 1002 MW utenfor Nyhamna i Møre og Romsdal, slik Energiteknikk har omtalt. Nylig ba selskapet om å få endret plasseringen av vindparken for å komme innenfor NVEs foreslåtte område.

Teknologien med mange turbiner på en ramme stiller helt spesifikke krav til turbinens oppførsel, størrelse og vekt. En slik turbin er ikke tilgjengelig på markedet i dag, og det har derfor vært nødvendig å utvikle et eget produkt, påpekte Kvalheim Kraft i sin søknad.

Nye leverandørkjeder

Turbinen er både mindre og mindre kompleks enn det som leveres til flytende havvind i dag, og produksjon og sammenstilling av turbinen representerer dermed en mulighet for nye leverandørkjeder til havvind, også i Norge, ble det understreket i søknaden.

For å få verifisert og typegodkjent teknologien, må selskapet teste turbinen i et kystnært område med høye vindhastigheter.

Mehuken vindkraftverk har i dag elleve vindturbiner i drift. Turbinen skal settes opp på et sted hvor det tidligere har stått en annen vindturbin.