wickholm
Direktør i Samfunnsbedriftene Energi Truls Wickholm. Foto: Jill Johannesen

Sertifiseringsordningen kan virke mot sin hensikt når den ikke fanger opp alvorlige brudd på markedsføringsloven, advarer Samfunnsbedriftene Energi.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Det er viktig at bransjen foretar seg noe, men en sertifisering som ikke fanger opp alvorlige brudd på markedsføringsloven, vil kunne virke mot sin hensikt, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi i en melding.

– Å gi inntrykk av en korrekthet hos leverandører som av et offentlig tilsyn senere blir tatt i alvorlige lovbrudd, er ikke tillitsvekkende for bransjen, fortsetter han.

Kan forvirre

Bakgrunnen for uttalelsen er at hele 10 av de 14 selskapene som nylig fikk varsel om tvangsmulkt fra Forbrukertilsynet på grunn av alvorlige brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, er sertifisert i Trygg Strømhandel, en ordning Energi Norge har gått i bresjen for for å skape mer ordnede forhold i strømsalgbransjen.

Dette «viser at Trygg Strømhandel kan forvirre», konkluderer Samfunnsbedriftene Energi.

Forbrukerrådet har tidligere gått enda hardere ut mot ordningen, og kalt den «et verktøy for å lure kunder» og hevdet at den inneholder lite annet enn ting som burde være selvfølgelige minstekrav i alle bransjer.

Forsvarer ordningen

Kommunikasjonssjef Aslak Øverås i Fornybar Norge har følgende kommentar til kritikken av Trygg Strømhandel-sertifiseringen.

– Det er åpenbart at bransjen må stille strengere krav til seg selv. Etableringen av Trygg strømhandel i samarbeid med Distriktsenergi og DNV har hatt som intensjon å sette en høyere bransjestandard for strømsalg. Kravene i ordningen er blitt strammet inn flere ganger – senest med forbud mot gate- og dørsalg. Så erkjenner vi at det fortsatt forekommer feil i de selskapene som er sertifisert.

– Trygg strømhandel er ingen mirakelkur eller garanti mot at selskaper kan trå feil. Men vi mener ordningen har bidratt til å gjøre selskapene mer bevisste på regelverket, kvalitetssikring av kundebehandling, interne rutiner og opplæring. Vi kommer til å se nærmere på kravene i ordningen og den løpende oppfølgingen av selskapene utover høsten, sier Øverås.