sheringham shoal omformer havvind
Kampen om både kabel og omformerstasjoner til havvind er hard i et presset leverandørmarkedet. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Har ennå ikke fått vite om de skal investere i, drifte og eie havnettet, og risikerer nå å tape konkurransen på leverandørmarkedet mot Energinet, Tennet, National Grid og Elia Group.

  • Øyvind Zambrano Lie

I et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet advarer Statnett om at utvikling av nett tar lenger tid enn å utvikle havvindfeltene. Spesielt HVDC-konvertere og kabler har lang leveringstid, hele 7-8 år, mens AC-løsninger kan leveres på kortere tid. Til sammenligning er leveringstiden for havvindturbiner 4-5 år, ifølge Statnett.

– Er det nok leverandørkapasitet til å få bygget ut den havvinden som Norge ser for seg å bygge ut, spør Energiteknikk i et intervju med Statnetts administrerende direktør Hilde Tonne.

– Jeg tror det er viktig at vi ser i øynene at selskaper som både skal investere i kraftproduksjon til havs og nettselskaper som Statnett over hele Europa nå er i ferd med å etablere kontrakter med leverandørindustrien. Dette beveger seg i et høyt tempo. Da blir det en konkurransesituasjon hvor vi som skal investere fra Norges side, om det er på selve turbinsiden og produksjonssiden eller på nettsiden, er nødt til å sette i gang å posisjonere oss i et marked som er i ferd med å bli overopphetet.

Har ikke fått avklaring

– Har ikke posisjoneringen kommet godt i gang ennå?

– Vi har fått klarhet i at vi skal være ansvarlig for systemdriften til havs, vi har blitt pekt på som plan og arkitektsansvarlig, og så gjenstår det egentlig å få et mandat på hvorvidt vi skal være den som investerer og drifter og eier nettet.

– Jeg trodde dette var mer avklart…

– Det er nok litt underforstått at når det blir et transmisjonsnett til havs, som det jo vil utvikle seg til å bli i hvert fall i fase to fra 2025 og fremover, så er det vel i hvert fall mulig å tro at det blir Statnett. Men dette er ikke formelt varslet oss, nei, sier Tonne.

hilde tonne
Statnetts administrerende direktør Hilde Tonne advarer mot at havvind-utbyggingen kan bli utsatt helt til 2040. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Får ikke jobbet teknisk

Hun forteller at Statnett arbeider med planleggingen, spesielt av hvordan havnettet skal henge sammen med nettet på land hvordan et masket hybridnett etter fase 2 av Sørlige Nordsjø II-utbyggingen fra 2025 bør se ut.

– Men vi kan ikke begynne å jobbe teknisk med disse tingene før vi har et veldig klart mandat om at det er vår oppgave, sier Tonne.

– Når trenger dere å få den avklaringen om det mandatet?

– Det gjør vi egentlig ganske raskt.

Må få reell aktivitet

– Hvor raskt? I sommer, i løpet av året?

– Jeg tror det er viktig for Norge å komme i gang for å kunne posisjonere seg i det leverandørmarkedet og den kampen for talenter som nå foregår i Europa innenfor havvind. Vi må begynne å bli reelle i vår aktivitet slik at vi klarer å levere i tide. Flere av våre tilsvarende selskaper konkurrerer i det samme leverandørmarkedet, og som har båndlagt ganske mye av kapasiteten i markedet nå og i lang tid framover. Tennet i Nederland, National Grid i Storbritannia og Energinet i Danmark og Elia Group i Belgia, har beveget seg ganske kraftig inn i leverandørmarkedet. Det er vanskelig for oss å gjøre det så lenge det ikke er klarhet i vår rolle i det som blir et transmisjonsnett over tid.

Risikerer 2040

– Hva re risikoen? At det blir dyrere, eller at det ikke blir bygget i det hele tatt?

– Begge deler. Risikoen er at det blir dyrt og at det blir utsatt. Det har vært snakk om at havvind-utbyggingen i Norge risikerer å ikke kommer før i 2035. Vi ser at det kan bli 2040, sier Tonne.

Les også: Dramatisk dyrere og lengre leveringstider

I ferd med å bli utsolgt

Hun sier leverandørkapasiteten i Europa er presset, både på kabel, omformerstasjoner og annet nødvendig utstyr.

– Aktørene er i ferd med å bli utsolgt. Leverandørmarkedet må finne balanse over tid, de trenger forutsigbarhet for å gjøre sine investeringer i ny produksjonskapasitet. Vi trenger teknologiutvikling og interoperabilitet, vi trenger arbeidskraft, talenter og kompetanse. Da er det viktig for Norge å forstå at vi er en del av den europeiske konkurransen om alle disse innsatsfaktorene, sier Tonne.

– Kommer prisene til å gå mye opp, slik at utstyr blir dyrere enn man har lagt til grunn?

– Prisene har allerede gått ganske kraftig opp i de leverandørmarkedene vi forholder oss til. Hvordan det beveger seg framover, gjør vi analyser av hele tiden, sier Tonne.

OED kommer tilbake til saken

Energiteknikk har spurt OED om Statnett vil få i oppgave å investere i, eie og drifte offshore-nettet, og om når en slik eventuell utpeking vil skje.

«Regjeringen har besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs i tråd med retningslinjer gitt av departementet og basert på innspill og dialog med havvindaktørene. Statnett vil i tillegg være systemansvarlig til havs. Departementet arbeider med videre avklaringer rundt organiseringen av nettet til havs, og vil komme tilbake til nærmere rammer for blant annet Statnetts planleggingsrolle», svarer statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet.

Energiteknikk har også spurt Eriksen om han er enig i at det er en ulempe for Statnett at dette ikke er avklart ennå, men det spørsmålet ønsker ikke Eriksen å kommentere.