freyr
Freyr er i gang med å bygge bataterfabrikk i Mo i Rana. Foto: Freyr

Batteriselskapet Freyr har annonsert blitt tildelt 100 millioner euro fra EU som støtte for å utvikle sitt batterprosjekt Giga Arctic Factory i Mo i Rana.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tilskuddet blir finansiert gjennom EUs innovasjonsfond. Selskapets administrerende direktør, Tom Einar Jensen, uttaler i en pressemelding at støtten kommer til rett tid for utviklingen av prosjektet.

Byggingen av første del av fabrikken er allerede godt i gang, kraftavtale med Statkraft er på plass, og en ny transformatorstasjon til fabrikken er også klar.

Samtidig kunngjør Enova at EUs innovasjonsfond til sammen går inn med hele 510 millioner euro, eller 5,7 milliarder kroner, til fem prosjekter i Norge, hvorav Freyrs prosjekt er ett av dem.

De andre selskapene som støtes er Norsun, som produserer ingots og wafere til solindustrien, Vianode som produserer syntetisk grafitt til batterier, Norway Fortescue Future Industries, som produserer grønt hydrogen, og Nordic Electrofuel, som skal produsere drivstoff basert på syntetisk hydrokarbon med fornybar energi.