Vannstanden i nedre del av Drammensvassdraget stiger time for time. Det er ventet en vannføring ved Hellefoss kraftverk på 1800 kubbikkmeter i sekundet, seks ganger mer enn normalt. (Foto: Å Energi)

Kraftverkseiere i de mest flomutsatte vassdragene melder om at de har kontroll over situasjonen, gitt prognosene for vannstanden som foreligger for de nærmeste dagene.

Det er stort fokus på å kjøre kraftverkene slik at de store vannmassene gjør minst mulig skade på bygninger og infrastruktur langs vassdragene. Alle utsatte kraftverk er blitt bemannet med mannskaper som skal passe på demninger og luker, og ikke minst sørge for at flomvann ikke trenger inn i kraftstasjonene...
Artikkelen er 767 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.