Eviny Fornybar, som blant annet eier Evanger kraftverk, er forpliktet til å dele produksjonsplaner med regionale nettselskap, ifølge nytt regelverk fra EU. (Foto: Eviny)

Fornybar Norge ber Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å søre for at kraftselskapene deler sine produksjonsplaner med de regionale nettselskapene (DSOene).

I et brev til REM som Energiteknikk har blitt kjent med, viser interesseorganisasjonen til at System Operation Guideline (SOGL) er implementert som juridisk bindende for Norge. Dette regelverket forplikter kraftprodusenter til å dele produksjonsplaner både med TSO (Statnett) og DSOene (de regionale nettselskapene).  Fornybar Norge ber om at RME gjennom...
Artikkelen er 592 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.