Den planlagte Koksa transformatorstasjon på Fornebu. Bærum kommune og OBOS har klaget på konsesjonsvedtaket, de krever at Elvia anlegger en park på stasjonsområdet som vist her på bildet. (Illustrasjon: Elvia)

NVE ønsker ikke at Elvia skal bekoste et parkanlegg på den planlagte Koksa transformatorstasjon på Fornebu.

[abform_energi]
Bærum kommune og boligutbyggeren OBOS har klaget på konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til bygging og drift av Koksa transformatorstasjon (132 kV) ved Rolfsbukta sør på Fornebu som NVE ga nettselskapet i april. Saken er nå oversendt Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse. Kommunen og OBOS krever at Elvia bekoster et parkanlegg...
Artikkelen er 473 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.