Hywind
Det er kommet sterke reaksjoner på at Olje- og energidepartement vil begrense innsyn i søknader om utbygging av havvind. Illustrasjonsfoto: Signal2Noise/Equinor

– En helt feil tilnærming, mener Norsk Presseforbund om at Olje- og energidepartementet vil begrense innsynet i søknader om havvind-prosjekter.

  • Rasmus Halvorsen

– At departementet ønsker et ekstra lag med hemmelighold og unnlater å gi innsyn i deler av dokumentet, blir for oss en veldig feil tilnærming, sier rådgiver i Norsk Presseforbund, Sindre Meldalen, til Energiteknikk.

Reaksjonen kommer etter at OED tidligere denne uken foreslo å regulere innsyn i havvindsøknader.

Departementet begrunner forslaget med at søknadene vil inneholde mye taushetsbelagt informasjon, og at det blir ressurskrevende å vurdere unntak for resten av dokumentet.

Ekstra lag med hemmelighold

Meldalen reagerer på begrunnelsen til OED om at innsynskrav vil forsinke søknadsprosessen.

– Departementet ønsker et unntak fra hovedregelen i offentlighetsloven, slik at de kan slippe å vurdere innsynskrav, og begrunner det utelukkende med ressurshensyn. At de ønsker seg et ekstra lag med hemmelighold og ikke gir innsyn i deler av dokumentet, blir for oss en åpenbar feil håndtering i forhold til offentlighetsloven. Her gir OED uttrykk for at de ikke ønsker å bruke tid på å bry seg om åpenhet.

Stor interesse

Ifølge Meldalen burde situasjonen ha blitt løst på en annen måte.

– Vår oppfatning er at departementet heller skulle sett på dette som en sak det vil være stor interesse rundt, og sørge for at behovet for åpenhet blir ivaretatt, slik at befolkningen kan sette seg inn i det som skjer.

Også Rødts Mimir Kristjánsson er kritisk til det foreslåtte hemmeligholdet.

Forslaget til OED er på høring, og frist for å sende inn innspill er 13.oktober.