trollvind
Trollvind skulle gi 1000 MW havvind utenfor Bergen. Illustrasjon: Equinor

Regjeringen vil blant annet få utredet området hvor Equinor planla Trollvind-parken.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte strategiske konsekvensutredninger av tre havvindområder som kan være aktuelle for åpning og utlysning i 2025, opplyser energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Til utlysningsrunden i 2025 har NVE anbefalt regjeringen å vurdere muligheten for at de allerede åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord blir utvidet med feltene Sørvest F og Vestavind F. I tillegg ønsker regjeringen å utføre en strategisk konsekvensutredning av området Vestavind B, opplyser Aasland.

Trollvind

Vestavind B ligger noen titalls kilometer nordvest for Kollsnes, og omfatter området der Equinor planla å bygge 1 GW havvind, med en årsproduksjon på 4,3 TWh. Equinor la dette prosjektet på is i mai i år. Vestavind B er ifølge regjeringen et område som har «gode vindforhold og som har mye eksisterende infrastruktur som bidrar til kjennskap til etablert næringer og interesser i området», heter det i regjeringens melding.

I strategiske konsekvensutredninger blir det blant annet blir gjort utredninger for biologisk mangfold på havbunnen, sjøpattedyr og sjøfugl.

Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet på bakgrunn av en strategisk konsekvensutredning fra 2012 . Utgangspunktet etter 2012-utredningen var at det kunne bygges ut 3000 MW i området Sørlige Nordsjø II og 1500 MW i området Utsira Nord. Den foreslåtte utvidelsen i Sørvest F og Vestavind F endrer forutsetningene for utredningen fra 2012, og det må derfor gjennomføres en strategisk konsekvensutredning for virkningene av kapasitetsutvidelsene, skriver regjeringen.

Ferdig om et drøyt år

De strategiske konsekvensutredningene som er tilknyttet 2025-runden, skal leveres til Olje- og energidepartementet innen utgangen av november 2024.

NVE har også fått i oppdrag å starte med strategiske konsekvensutredninger av de andre områdene som er aktuelle for utlysning fremover mot 2040. Disse utredningene skal etter planen være ferdige innen utgangen av juni 2025.

I arbeidet med å identifisere nye områder for havvind har NVE ledet en bredt sammensatt direktoratgruppe med følgende deltakere: Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Denne gruppen vil også bli involvert i arbeidet med de strategiske konsekvensutredningene.

Regjeringens ambisjon er at det innen 2040 skal tildeles areal med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.