skogen
seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Grotli Skogen hadde mye på hjertet på på vindkraftkonferansen i Oslo tirsdag. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Avtalene vi har signert tilsier arealforsiktighet, men da må vi bli enige om en felles regnemåter, påpekte Svein Grotli Skogen i NVE.

På Fornybar Norge og Arntzen de Besches vindkraftkonferanse i Oslo tirsdag tok seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Svein Grotli Skogen utgangspunkt i Montrealprotokollen fra i fjor og FNs naturavtale, som Norge har signert. - Hvis Norge tenker å innfri disse forpliktelsene, blir omveltningene store, også i energisektoren. Dette...
Artikkelen er 734 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.