Braskereidfoss kraftverk ble oversvømmet under uværet Hans. Nå er granskningsrapporten klar. Foto: Hafslund Eco

Sårbare barrierefunksjoner, overbelastet driftssentral og utmattede operatører på 16 timers skift, dårlig brukergrensesnitt i driftskontrollsystemet, mangelfull risiko- og situasjonsforståelse og sårbar design trekkes fram som årsaker til Braskereidfoss-dambruddet.

DNVs gransking av dambruddet på Braskereidfoss kraftverk viser at Hafslund Eco ikke hadde gode nok rutiner og systemer for å håndtere en så ekstraordinær situasjon som ekstremværet «Hans» forårsaket. 9. august flommet vannet over dammen ved Braskereidfoss kraftverk og trengte inn i anlegget. Dammen gikk til slutt til brudd. Hafslund...
Artikkelen er 1409 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.