inntektsramme
Utvikling i inntektsramme for alle nettselskaper (eks. Statnett), i nominelle milliarder kroner. Kilde: RME

RME har foreløpig beregnet nettselskapenes inntektsramme for 2024 til 24,0 milliarder kroner.

Med den foreslåtte endringen i rekalibreringen av kostnadsnormene, vil inntektsrammene for 2024 imidlertid bli 24,9 milliarder kroner, skriver Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i en melding.

RME har sendt et forslag på høring om å endre metode for rekalibrering av kostnadsnormene til nettselskapene fra inntektsrammen for 2024. Høringsfristen er satt til 8. desember.

– Kraftprisene er fortsatt med på å drive inntektsrammene i 2024, men ikke i like stor grad som vi så i 2022. I 2024 er det heller de økte rentene som bidrar til en fortsatt høy inntektsramme, sier direktør Tore Langset i meldingen.

Inntektsrammene skal dekke nettselskapenes kostnader ved drift, vedlikehold og utnyttelse av strømnettet, i tillegg til å gi en rimelig avkastning på investeringer.