jonassen
Seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Nye oppgavevariabler i nettselskapenes inntektsramme kan styrke nettselskapenes insentiver til å gå over til 400 volt, ifølge RME.

REN og NEK ønsker en raskere overgang fra 230 volt til 400 volt, slik Energiteknikk omtaler i en egen sak. De har pekt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeidet med saken i 2017-2018, men at arbeidet stanset opp. Energiteknikk har spurt NVE hvorfor arbeidet ikke ble videreført.

– Arbeidet var knyttet til å oppdatere metoder for praktisk gjennomføring av ombygning fra IT til TN-nett. Vi inviterte både NEK, REN, DSB og representanter fra nettselskap inn i arbeidet. Vi må erkjenne at arbeidet var av en karakter som var bedre egnet for å løses i NEKs komitestruktur. Det er positivt at NEK nå har nedsatt en egen komite som utarbeider standarder for ombygging til 400 volt TN, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

Utelukker ikke grense

– Har dere noen planer om å gjenoppta arbeidet?

– Utarbeiding av standard for omlegging er godt ivaretatt i NEK. Når det gjelder spørsmål om omlegging, berører problemstillingen flere ansvarsområder enn RMEs, deriblant elsikkerhet. Vi vurderer derfor gi en anbefaling til OED om hvordan problemstillingen bør adresseres videre.

– Bør det innføres et innslagspunkt, slik REN og NEK foreslår?

– RME mener det vil være fornuftig med krav om 400 V ved nybygging. Det er en form for direkteregulering. For innfasing av 400 volt i områder med eksisterende kunder tilknyttet 230 V, vil kostnader og nyttevirkninger kunne variere stort fra tilfelle til tilfelle. Vi utelukker ikke at en grense med et innslagspunkt kan være en aktuell tilnærming.

Oppgavevariabler

– Er det fornuftig å endre inntektsrammereguleringen for å bedre insentivene til 400 volt-omlegging?

– Flere nye elektriske apparat som elbilladere og induksjonskomfyrer, samt innmating fra solcellepaneler, er bedre tilpasset 400 volt. Samtidig er det store kostnader knyttet til en omlegging. Vårt pågående arbeid med oppgavevariabler i inntektsrammemodellen vil kunne gi nettselskapene riktigere insentiver til å levere effekt og energi til kundene når de har behov for det, sier Jonassen.