kjøllefjord
Kjøllefjord vindpark som Statkraft eier. Arkivfoto: Christian Houge/Statkraft

Det planlegges over ti ganger så mye kraft i Finnmark som det er plass til i nettet.

NVE legger opp til en helhetlig prosess der konsesjonsbehandling av kraftnett og kraftproduksjon i Finnmark, og har bedt kraftprodusentene informere om modne prosjekter.

Tilbakemeldingene viser at det jobbes med langt flere prosjekter enn det er kapasitet til, selv med en kraftig oppgradering av nettet i Finnmark.

–  Det betyr at kun et fåtall av disse prosjektene vil kunne bli bygget, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

9000 MW

Totalt har det blitt søkt eller varslet om prosjekter på om lag 9000 megawatt (MW). I Øst-Finnmark er kapasiteten i kraftnettet allerede brukt opp. Dersom Statnett får konsesjon til kraftledningen mellom Skaidi og Lebesby, vil det være plass til rundt 500 MW ny kraftproduksjon. Vest for Skaidi er kapasiteten på om lag 300 MW. Kraftnettet i Finnmark kan dermed få plass til rundt 800 MW ny kraftproduksjon, med utgangspunkt i dagens kraftforbruk og elektrifisering av Melkøya, ifølge NVE.

– Vi ba om å bli varslet om modne prosjekter for å ha et godt grunnlag når vi skal få innspill på prosessen framover. Prosjektene vi nå er informert om må bearbeides videre til en formell melding eller søknad, dersom NVE skal ta dette til behandling. Før NVE kan behandle vindkraftprosjekter må også kommunen støtte dette, sier Nordberg

Oppfordrer til prioritering

I dag har NVE fem vindkraftsaker i Finnmark til behandling, alle i Øst-Finnmark. I tillegg har kraftprodusentene informert om at de jobber med 23 andre prosjekter. Dette inkluderer både vindkraft, oppgradering av vannkraft og kjernekraft.

NVE har ikke gjort noen vurdering av prosjektene, og kjenner foreløpig ikke til realismen i hvert enkelt prosjekt.

– Prosjektene vi nå er informert om ville grovt regnet produsert mer enn ti ganger så mye kraft som det er plass til i nettet. Dersom en kommune får inn flere til behandling, vil vi oppfordre dem til å gjøre en prioritering av prosjektene. Vindkraftprosjekter som ikke har kommunens støtte, skal heller ikke konsesjonsbehandles av NVE, sier Nordberg.

Lite vannkraft

Det meste av de innkomne varslene om produksjonskapasitet er vindkraft. Det er kun tre vannkraftprosjekter. To av dem er fra Troms Kraft, utvidelser av Guoláš kraftverk (30-40 GWh) og opprusting og utvidelse av Skibotn kraftverk (35 GWh/50 MW effekt). Det siste er et nytt aggregat i i Statkrafts Alta vannkraftverk, som vil gi 120 GWh.

Norsk Kjernekraft AS har også foreslått å bygge kjernekraftverk i Vardø på mellom 150 MW og 1500 MW. Saker om kjernekraft håndteres imidlertid av Olje- og energidepartementet. Et varslet kjernekraftprosjektet vil derfor ikke være en del av den videre prosessen til NVE, understreker direktoratet.

Basert på prosjektoversikten ønsker NVE innspill på hvordan den videre prosessen bør legges opp.