gunnar martinsen
Linjas nye klagebrev er ført i pennen av advokat Gunnar Martinsen i Advokatfirmaet Thommessen. Foto: Advokatfirmaet Thommessen

NVE går inn og nærmest omfordeler salgsgjenstanden etter eget forgodtbefinnende, hevder Linja.

Nylig avviste NVE klagene fra Linja og Statnett på avslaget på søknaden om anleggskonsesjon til Linja for Statnetts omklassifiserte 132 kV nettanlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet. Bakgrunnen er at Statnett ønsker å selge alt sitt 132 kV-nett i området til Linja, noe mange nettselskaper i regionen er...
Artikkelen er 694 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.