haga
Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge. Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge

Fornybar Norge mener forliket på Stortinget om grunnrenteskatt på landvind innebærer tydelige forbedringer, men at eksisterende anlegg kommer dårlig ut.

I det nye forslaget som det har  blitt enighet om på Stortinget, skal framtidige vindkraftanlegg beskattes etter samme prinsipp som vannkraft og petroleum, hvor negativ grunnrenteskatt utbetales.

«Dette er en viktig endring fra regjeringens utgangspunkt, og det er viktig for at Norge kan komme i gang igjen med utbyggingen av fornybar energi», skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

– Politikerne har gjort en del endringer i det opprinnelige forslaget som langt på vei fjerner de negative insentivene for å bygge ut ny vindkraft, og det er fint. Dessverre kommer eksisterende vindparker dårlig ut, sier Haga.

Regjeringen sa at de ville ha «rause overgangsordninger» for de eksisterende kraftverkene, men foreslo noe som ifølge Haga var langt fra raust. Forliket reduserer de negative konsekvensene for eksisterende kraftverk fra regjeringens opprinnelige forslag, men påfører likevel investorene store tap, langt større enn det som var medregnet ved investeringen, framholder hun.

– Det er svært lite tillitvekkende at politikerne endrer rammevilkår med tilbakevirkende effekt. Det betyr at investeringsbeslutninger som er gjort for de eksisterende vindparkene har fått helt andre vilkår enn de i utgangspunktet hadde, sier Haga.

Fornybar Norge tar forbehold om at de ikke har sett den reviderte lovteksten og innstillingen.

Organisasjonen håper enigheten er starten på brede fornybarforlik.

– Jeg takker de politikerne som har vært med på å lande et bredt flertall om vindskatten. Satsingen på omstilling og fornybar energi er avhengig av stabilitet og langsiktighet. Vi oppfordrer partiene til å fortsette samarbeidet, og med det sikre landet en enda mer offensiv politikk for fornybar energi i årene som kommer, sier Haga.