Forbrukerfleksibilitet kan legge grunnlaget for en betydelig reduksjon av topplasten i moderne bygninger. Ill: SINTEF

Sluttbrukerfleksibilitet kan halvere topplasten i enkeltbygg. Det kan også redusere kraftprodusentenes inntekter.  

I sluttrapporten etter det store forskningsprosjektet Flexbuild dokumenterer forskere fra SINTEF Energi, IFE og NTNU at sluttbrukerfleksibilitet kan redusere topplasten i enkeltbygg med 20–50 prosent. Forskerne påpeker at om man ser på reduksjonen i topplast over et større område (på «aggregert nivå»), ligger potensialet på cirka 16–20 prosent, på grunn...
Artikkelen er 522 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.