–Den grønne omstillingen er full gang på Helgeland, og Linea har fått mange henvendelser om større strømuttak, sier daglig leder i Linea AS, Steinar Benum. (Foto: Linea)

Statnetts heving av grensen fra 1 MW til 5 MW for alminnelig forsyning vil gi rom for raskere tilknytning til linjenettet på Helgeland, ifølge nettselskapet Linea.

Endringen innebærer, slik Energiteknikk har omtalt, at nettselskapene kan koble til nye virksomheter som faller under begrepet «alminnelig forsyning», med inntil 5 MW effektuttak, uten godkjenning fra Statnett først. «Endringen har utløst betydelig oppmerksomhet, spesielt med tanke på de pågående diskusjonene om større industrietableringer og utfordringene knyttet til tilkobling til...
Artikkelen er 348 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.