mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

158 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter skal utbetales til nettselskaper i områder med høye kraftpriser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at selskaper i områder med høye kraftpriser skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 158 millioner kroner for fjerde kvartal 2023. Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers ville ha hentet inn gjennom nettleien.

– Med dette vedtaket har totalt 2,6 milliarder kroner av Statnett sine flaskehalsinntekter blitt omfordelt direkte til nettselskaper i distribusjons- og regionalnett i løpet av 2023. Utbetalingene har gått til alle nettselskaper i landet og sørget for at nettkunder ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen, i en pressemelding.

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. Ordningen skal bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Flaskehalsinntektene skal dekke kostnader knyttet til nettap over 35 øre/kWh. RME har fattet to vedtak om utbetaling av flaskehalsinntekter på totalt 2,4 milliarder kroner tidligere i 2023, og alle i selskaper i landet er omfattet av vedtakene.

I dette siste vedtaket i 2023 vedtar NVE utbetaling til nettselskaper i områdene NO1, 2 og 5, det vil si på Sør-, Øst- og Vestlandet. Også selskapene i NO3 og 4 har hatt høyere priser enn 35 øre/kWh i fjerde kvartal. Men beløpene som er utbetalt til disse selskapene tidligere i år, basert på terminpriser som ikke helt slo til, er tilstrekkelig til å dekke kraftprisene over 35 øre/kWh for hele året.

Les også: Vil ha flaskehals-overføring til nettkundene i nord