langset
RME-direktør Tore Langset. Foto: NVE

– Vi ser svært alvorlig på at slike hendelser oppstår.

På vegne av reguleringsmyndighetene i Finland, Sverige, Danmark og Norge skal Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) undersøke feilhandelen som nylig skjedde på Nord Pool.

Kinect la torsdag i forrige uke inn et feilaktig bud på 5787 MW fra time 1 til og med time 24 fredag, noe som førte til kaotiske tilstander i strømmarkedet med svært lave minuspriser og akutt aktivitet i intradag-markedet fra systemoperatørene for å få systemet i balanse.

Svært alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på at slike hendelser oppstår. I tillegg til store økonomiske konsekvenser, kan de gi utfordringer i driften av kraftsystemet. Vi forventer at både børsene og markedsaktørene har gode rutiner for å hindre at slike situasjoner inntreffer, sier Tore Langset, direktør for RME, i en pressemelding.

RME har sendt brev til Nord Pool og bedt dem redegjøre for hva de foretok seg i forbindelse med den konkrete feilhandelssaken i Finland, hvilke rutiner de har for kontroll av innkomne bud, og hvilke tiltak de kan iverksette for å unngå liknende situasjoner i fremtiden.

– I oppfølgingen vil vi vurdere om de har fulgt regelverket som gjelder på dette området. Dersom vi kommer til at det er behov for endringer i regelverket som gjelder markedsplassene, vil vi ta dette opp i relevante fora i det europeiske regulatorsamarbeidet, sier Langset.

Etterforskes i Finland

Feilhandelen til Kinect som nylig har skjedd i Finland etterforskes av den finske reguleringsmyndigheten, og RME samarbeider med dem i den forbindelse.

– Den finske reguleringsmyndigheten undersøker om Kinects feilhandel er brudd på markedsadferdsregelverket – om det er markedsmanipulasjon. RME, i samråd med de andre nordiske reguleringsmyndighetene undersøker om Nord Pools håndtering av feilbudet er i tråd med gjeldende regelverk, sier Langset.