mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

For alle nettselskaper unntatt Statnett blir inntektsrammen på 24,9 milliarder. Statnett får en ramme på 17,2 milliarder.

Det går fram i et varsel fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

– Etter den foreløpige beregningen har vi gjort enkelte korrigeringer av datagrunnlaget for inntektsrammene for 2024, som gir mindre endringer i inntektsramme på selskapsnivå. Vi har også besluttet å endre metode for å rekalibrere kostnadsnormene, i tråd med hva vi foreslo i oktober, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME, i en melding.

RME rekalibrerer kun renteeffekten fra og med inntektsrammene for 2024, opplyser. Endringen fører til at beløpet som omfordeles gjennom rekalibreringen, blir betydelig lavere.

Nettselskapenes inntekter blir mer forutsigbare siden inntekten i større grad blir basert på deres egne kostnader og resultat i de sammenlignende analysene, skriver RME.

RME varsler inntektsrammer for 2024 på 16,36 milliarder kroner for Statnett SF og på 859 millioner kroner for Nordlink Norge AS. Nordlink Norge er eid av Statnett SF og driftes som en del av transmisjonsnettet. Dette er en økning fra inntektsrammene for 2023, da RME varslet inntektsrammer på henholdsvis 15,1 milliarder og 832 millioner kroner.

– Prisen for nettap som vi benyttet i varsel 2023 var en del høyere enn den vi nå benytter i varsel for 2024. Dette reduserer inntektsrammen for 2024 isolert sett. Økte kostnader knyttet til systemansvar og investeringer gjør at inntektsrammen totalt sett øker, sier Amundsveen.