lista flyplass
Det planlegges kraftkrevende næringsvirksomhet på den nedlagte flyplassen på Lista. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Statkraft frykter at ombygging av Lista transformatorstasjon vil hindre en mulig tilknytning av havvind fra Nordsjøen.

Dette er bakgrunnen for at Statkraft har påklagd konsesjonen NVE har gitt Lista Renewable Energy Park AS (LREP) for nettilknytning til Lista transformatorstasjon. Konsesjonen, som ble gitt 28. september, omfatter en utvidelse av eksisterende 300 kV Lista transformatorstasjon med blant annet nedtransformering til 132 KV og ny konsesjon for to...
Artikkelen er 365 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.