statnett
Illustrasjonsfoto: Stanett

Kan øke strømforbruket i Midt-Norge og Nordvestlandet med 40 prosent.

Statnett reserverer nå nettkapasitet til næringsutvikling og setter av kapasitet til vanlig forbruk som tilsvarer en vekst på 2100 MW i prisområde NO3, skriver selskapet i en pressemelding.

Realiseres dette forbruket, vil strømforbruket øke med omtrent 40 prosent sammenlignet med dagens forbruk i denne regionen, ifølge Statnett.

Statnett har gjort en totalvurdering av nettkapasitet og forbruksplaner i hele prisområde NO3 i samarbeid med regionale nettselskap. På bakgrunn av dette reserverer de nå nettkapasitet til nytt forbruk på nær 640 MW i eksisterende og planlagt nett. Fra før har Statnett i samarbeid med regionale nettselskap reservert over 800 MW nettkapasitet til nytt strømforbruk i området. Resten av kapasiteten holdes av til forventet vekst i vanlig forbruk.

35 prosent økning nasjonalt

– Med disse nye reservasjonene i NO3 har Statnett reservert 7600 MW til nye kunder på nasjonalt nivå. Dette tilsvarer en økning på om lag 35 prosent i forhold til eksisterende kraftforbruk i landet. Dette kommer i tillegg til at vanlig forbruk under 5 MW kan knytte seg til nettet, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Statnett har som kjent endret definisjonen for vanlig strømforbruk til å gjelde enkeltkunders forbruk med effekt under 5 MW og med en energigrense på 20 GWh per år.

– I denne regionen er det mange mindre tilknytningssaker under 5 MW. Vi mener det er riktig at lokale næringslivsutøvere og elektrifisering av transportsektoren unngår å stå i kø bak store industriprosjekter, sier Løvås.

Må vente

Ut over det som er reservert, er det i dag 27 industriprosjekter, som totalt utgjør 1400 MW, som står i kapasitetskø for å knytte seg til nettet. Det vil si kunder som er tilstrekkelig modne for reservasjon, men må vente til kapasitet frigjøres.

Statnett planlegger nettforsterkningstiltak som vil legge til rette for mer forbruk og produksjon ut over det som nå er reservert. Alle aktører som har fått reservert nettkapasitet, skal også bli fulgt opp. Faller behov fra, frigjøres kapasiteten til kunder i kapasitetskøen med tilstrekkelige modne prosjekt.

Energiunderskudd

I tillegg vil økt forbrukerfleksibilitet, utvikling av løsninger for en mer presis overvåking og øke utnyttelse av eksisterende nett bidra til å åpne for mer tilknytning, ifølge Statnett.

– NO3 har i dag et energiunderskudd. I Statnetts Analyse av transportkanaler viser analysene at stor forbruksvekst som ikke følges opp av ny strømproduksjon medfører at underskuddet og kraftprisen øker. Vi er derfor tydelig på at ny produksjon er avgjørende for en videre økning i nytt stort forbruk i dette området, sier Løvås.