Løvås
Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett endrer definisjonen for vanlig strømforbruk til å gjelde forbruk opptil 5 MW, og frigjør 600 MW.

Med endringen er vanlig forbruk definert som nytt forbruk på opptil 5 MW og med en energigrense opp til 20 GWh/år som vanlig forbruk.

Den nye definisjonen vil frigjøre om lag 600 MW nettkapasitet til kunder som i dag venter på å få knytte seg til nettet, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Dagens praksis har vært at alt forbruk opptil 1 MW har vært definert som vanlig forbruk, slik Energiteknikk har omtalt. Elvia var kritisk til dette, da de mente det skapte unødvendig byråkrati. De mente også at praksisen ikke tok nok hensyn til  sammenlagringsfaktoren, altså at man ikke kan legge sammen enkeltmegawatt og regne disse som like mye som megawattene i ett stort forbrukspunkt. Små forbrukspunkter i nettet trekker nemlig effekt på ulik tid.

Frigjør tid

– Vi gjør denne endringen for å utnytte det eksisterende nettet bedre, og vi er overbevist om at det er samfunnsmessig rasjonelt at små og mellomstore kunder unngår å stå i kø bak store industriprosjekter, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i meldingen.

Statnett har mottatt 270 forskjellige tilknytningssaker mellom 1 MW og 5 MW. 150 av disse har Statnett mottatt i 2023. Til sammen utgjør sakene om lag 600 MW forbruk.

– Forutsatt en grense på 5 MW med energigrense vil det aller meste av vanlig forbruk ikke ha behov for avklaring fra Statnett, men bare forholde seg til sitt lokale nettselskap for nettilknytning. Den nye definisjonen vil gi raskere tilknytning for sluttkunder, frigjøre tid og krever mindre administrativt arbeid hos nettselskap, sier Løvås.

Lokale nettselskap bestemmer

Energigrensen på 20 GWh/år innebærer at effektgrensen avhenger av bruksmønster.

– Vi øker effektgrensen til 5 MW, forutsatt at årlig energiforbruk er under 20 GWh. Det innebærer at grensen i praksis er 5 MW for normale forbrukere, mens grensen blir ca. 2,5 MW for kunder som bruker kraft døgnet rundt hele året, sier Løvås.

Kunder må fortsatt melde sitt behov til det lokale nettselskapet, som kan ha en lavere grense enn Statnett ut fra sine lokale nettforhold.