nve
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

RME skal finne ut i hvilken grad nettselskapenes nettleiestruktur reflekterer kostnadene i nettet.

Energidepartementet har gitt i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i oppdrag å evaluere nettselskapenes nettleiestruktur. Bakgrunnen er innføringen av effektbasert nettleie fra 1. juli 2022. Den nye forskriften krever blant annet at fastleddet utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostandene i nettet, og det...
Artikkelen er 181 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.