MAST
Illustrasjonsfoto: NVE

RME deler Statnetts konklusjon for 1. kvartal 2024.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i første kvartal 2024.

– Statnett rapporterer at de ikke har flaskehalsinntekter å betale ut i første kvartal 2024, og RME deler deres vurdering, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen, i en pressemelding.

Overførte flaskehalsinntekter skal ikke overstige Statnett sin merinntekt. Statnett viser til at de satte tariffen for 2024 slik at de styrer merinntekten sin mot null i løpet av 2024. I tillegg har prognosene for flaskehalsinntektene vist en fallende trend. Det gjør at Statnett mener det ikke er rom for å utbetale inntekter til underliggende nettselskaper i første kvartal, slik Energiteknikk har omtalt.

– Det er usikkert hvor store flaskehalsinntektene blir for 2024. Dersom flaskehalsinntektene blir høyere enn Statnett sine prognoser tilsier, kan det betales ut flaskehalsinntekter senere i år, sier Amundsveen.

Statnett skal rapportere tilgjengelige flaskehalsinntekter for andre kvartal innen 15. mars 2024.

Formålet med ordningen er å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser gjennom omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett til nettselskaper i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Disse nettselskapene får høye kostnader til tap i nettet når kraftprisen er høy. Ordningen gjelder flaskehalsinntekter som oppstår mellom budområder internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.