Mange store vindparker kan i dag ikke styres av systemansvarlige under vanskelige situasjoner. Bildet er tilfeldig valgt. Illustrasjonsfoto: Norkraft

RME anbefaler regjeringen om å endre forskrift om systemansvar slik at Statnett får styre vindkraftproduksjonen i vanskelige situasjoner.

Reguleringsmyndigheten (RME) vil at Statnett skal kunne styre også vindkraftproduksjonen under vanskelige driftsforhold. I dag kan Statnett, som har det overordnede systemansvaret for det norske kraftsystemet, pålegge vannkraftprodusenter over 10 MW om å installere funksjonalitet som gir dem anledning til å fjernstyre produksjonsanleggene dersom det oppstår vanskelige situasjoner i det...
Artikkelen er 412 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.