reinsvatn
Dam Reinsvatn ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal, omtrent to mil fra Sunndalsøra. Foto: Statkraft

Statkraft pekte på egne grundige risikoanalyser av Dam Reinsvatn, at de kan spare over 250 millioner kroner, og at NVE hadde utvist manglende skjønn. Men Energidepartementet avslo klagen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo i juni i fjor Statkrafts søknad om dispensasjon fra damsikkerhetsforskriften § 5-10 bokstav f og g for dam Reinsvatn, fordi direktoratet mente det ikke ville være sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge dispensasjon. Statkraft klaget, men nå har Energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak. Dam Reinsvatn ligger i...
Artikkelen er 1196 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.