storm
NVE vil være tydeligere på at etablert teknisk informasjon, spesielt fra innsiden av trafostasjoner,, er kraftsensitiv informasjon, forteller senioringeniør Jon-Martin Storm i NVE. Foto: Øyvind Zambrano Lie

I den endrede forskriften blir innmaten til trafostasjoner veldig hemmelig. Det blir derimot slutt på overdrevent kart-hemmelighold, siden trafostasjoner best beskyttes av luftvern eller ved å ligge i fjell.

På NVEs kraftberedskapskonferanse på Lillestrøm tirsdag fortalte senioringeniør Jon-Martin Storm i NVE om endringene direktoratet jobber med i definisjonen av kraftsensitiv informasjon (KSI), det vil si paragraf 6-2 i kraftberedskapsforskriften. Det er ikke noe mål å hemmeligholde mest mulig. – Vi må i den fasen vi skal inn i nå,...
Artikkelen er 720 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.