nve hovedkontor
NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

«NVE mener, basert på vår erfaring fra vindkraft, at de foreslåtte endringene ikke vil føre til mer effektive prosesser og raskere utbygging».

Like før jul la Kommunal- og distriktsdepartementet og Energidepartementet fram forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven for solkraft på land. Forslaget er i alle hovedsak sammenfallende med endringene for vindkraft, og skal sikre økt lokal involvering og forankring. NVE er positive til enkelte av de foreslåtte endringene,...
Artikkelen er 677 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.