Dagens dammer holder et høyt sikkerhetsnivå, ifølge NVE. Bildet er fra Vatnedalsvatnet i Setesdal. Foto: Å Energi

Flere ansatte, ekstra ressurser og et nytt forskningsprosjekt skal gi NVE et bedre grunnlag for å revidere forskrifter og veiledere for sikre dammer.

Norske dammer skal være svært sikre, selv etter at regulantene har endret kjøremønster fra langsom nedtapping og oppfylling, til hyppigere og raskere opp- og nedregulering for å balansere ny, lite regulerbar kraft fra sol og vind. Men et tøffere kjøremønster øker slitasjen og aldringsprosessene i dammene. Forskere peker på at...
Artikkelen er 351 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.