Løvås
Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett får starte planleggingen av ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet. 

Statnett utarbeidet våren 2023 en konseptvalgutredning (KVU) for forsterkning av kraftnettet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Denne ble sendt på høring i fjor høst, og Energidepartementet har nå gitt tillatelse til at Statnett går videre med prosjektet, skriver Statnett i en pressemelding.

Departementet støtter at Statnett går videre med konsept 1, som går ut på å bygge ny ledning mellom Sørlandet og Grenlandsområdet (Østre korridor).

Statnett kan dermed starte prosessen med melding og konsesjonssøknad.

Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark. Samtidig vil utbygging av havvind med forbindelse til Sørlandet føre til økt kraftproduksjon som må fraktes videre til Østlandet.

– Det går mot et økende energiunderskudd på Østlandet, og det å forsterke kraftforsyningen fra Sørlandet og østover er høyt prioritert. Vi går derfor i gang med planleggingen av den nye kraftledningen så snart som mulig, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, i meldingen.

Investeringskostnader for Østre korridor er beregnet til i underkant av tre milliarder kroner.