Solheim Smith samarbeidet med dronepiloten til Å Energi for å ta bilder og filme de kraftige vannstrømmene ved kraftverkene i Drammensvarrsdraget under flommen i august, som her på Hellefoss ved Hokksund. Foto: Å Energi/Vidar Pettersen

Forskning ved NTNU har vist at det vil være mulig å øke kapasiteten i flomløpet i elvekraftverk så mye som 8 prosent gjennom enkle og rimelige tiltak.

Etter at fagbladet Energiteknikk sist omtalte PhD-prosjektet til Nils Solheim Smith på Vassdragslaboratoriet ved NTNU i Trondheim for ett år siden, har det skjedd betydelige fremskritt i forskningen for å endre strømningsforholdene ved elvekraftverk, slik at man kan unngå kostbare ombygginger av damanlegg og store tap som følge av nedetid....
Artikkelen er 1029 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.