mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Dagens regelverk for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser fungerer ikke godt nok, ifølge Investeringskontrollutvalget.

Utvalget har derfor foreslått at det etableres en meldeordning for utenlandske direkteinvesteringer i sikkerhetssensitive sektorer, at det etableres en egen investeringskontrollmyndighet og at det utarbeides en ny lov for investeringskontroll. For kraftsektorens del kan en investeringskontroll ifølge utvalget ta utgangspunkt i underfunksjoner som er avgjørende for opprettholdelsen av nasjonal kraftforsyning....
Artikkelen er 369 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.