stav
Konsernsjef i NTE Christian Stav. Foto: Øyvind Zambrano Lie

NTE-konsernet fikk et foreløpig resultat før skatt i 2023 på 1754 millioner kroner.

Skattekostnaden ble på hele 532 millioner kroner. Etter skatt fikk konsernet et resultat på 1222 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er en bedring fra 2022-resultatet, som ble på 1049 millioner kroner før skatt og 359 millioner etter skatt.

Resultatet for 2023 ble positivt påvirket av verdiutvikling på kraft- og valutakontrakter, samt at det oppsto en engangsgevinst i forbindelse med kjøpet i Salten Kraftsamband.

NTE har hatt lavere kraftproduksjon enn normalt i 2023. Produksjonen i 2023 ble på 3591 GWh, mot 4362 GWh i 2022.

I 2023 var gjennomsnittlig spotpris i området 38 øre/KWh, mot 32 øre/KWh i 2022.

– Jeg er svært fornøyd med at kundeveksten fortsetter. Vi har nå passert 100.000 strømkunder og 77.000 fiberkunder i Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav i meldingen.