Ifølgje konsernsjef Knut Arild Flatjord er SFE er eit av selskapa i Noreg med størst prosentvis vekst av ny fornybar energi dei siste åra. Foto: SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde i 2023 eit resultat etter skatt på 556 millionar kroner, det beste resultatet nokon gong.

Eigarane kan vente seg eit utbyte på 254 millionar kroner. Sogn og Fjordane Holding AS og Eviny AS er dei klart største eigarane. – SFE har vore gjennom ein periode med svært høge investeringar i ny kraftproduksjon, og eg er veldig glad for at vi no kan gi våre offentlege...
Artikkelen er 467 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.