Vedeler
Administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft AS. Foto: Øyvind Zambrano Lie

SKL og Småkraft AS bygger tre kraftverk på til sammen 89 GWh.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, vil Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Småkraft AS bygge tre nye kraftverk, den såkalte Rullestad-utbyggingen, i Etne kommune helt sør i Vestland fylke. Utbyggingsprosjektet vil til sammen gi 89 GWh/år.

Det eneste som gjensto var at styret i SKL vedtar beslutningen. Det har nå skjedd, og selskapene kunngjorde i dag i en felles pressemelding at spaden settes i jorden for utbyggingen av de tre kraftverkene, Bordalen, Skromme og Kvernhuselva.

Honnør til NVE

Småkraft og SKL eier 50 prosent hver av prosjektet, som har en ramme på 500 millioner kroner. Utbyggingsbeslutningen vil ifølge meldingen imidlertid utløse ytterligere investeringer i området, slik at totale investeringer blir på 700 millioner kroner.

– Sammen med imponerende standhaftige grunneiere har vi jobbet med dette prosjektet siden 2005. Vi må også gi honnør til NVE som agerte konstruktivt for å få prosjektet i mål, Sparebanken Vest som finansierer utbyggingen av kraftverket samt Kraftpartnar AS som har tenkt nytt for å bygge ut kraftverkene, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS, i meldingen.

Over 10 MW

Kvernhuselva på 3,2 MW/10,2 GWh skal stå ferdig sommeren 2025. Deretter skal Skromme på 3,7 MW/9,5 GWh stå klart, før utbyggingen avsluttes med at Bordalen på 10,9 MW/69,1 GWh står klart sommeren 2026. De tre kraftverkene vil bli bygget delvis i parallell, der entreprenørene vil flytte seg mellom anleggsplassene etter behov.

Småkraft vil stå for utbyggingen av kraftstasjonene, mens SKL vil stå for drift og vedlikehold.