mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vil bedre likviditeten i terminmarkedet ved selv å gå inn som motpart for områdepris-differansekontrakter (epad).

I februar ga Energidepartementet Statnett i oppdrag å starte en pilotordning hvor de tilbyr seg å være motpart for et begrenset volum såkalte epad-kontrakter, eller områdeprisdifferansekontrakter. Hensikten er å styrke likviditeten i terminmarkedet.

Epad kjøpes for å sikre forskjellen mellom systemprisen og budområdeprisen. Ved å kombinere systempriskontrakten med en epad, kan en aktør oppnå full prissikring.

12 måneders pilot

Strømprisutvalget pekte på at slike kontrakter kunne gjøre det enklere for strømleverandører å tilby fastpriskontrakter til husholdninger og små og mellomstore bedrifter, samt gjøre det enklere for større aktører å sikre sine fremtidige kraftkjøp.

I et brev til Energidepartementet, som Energiteknikk har sett, skriver Statnett at de ser positivt på oppdraget fra Energidepartementet, og at de har startet arbeidet.

«Vi vil starte med en pilotperiode på 12 måneder, med opsjon om 12 måneders forlengelse. Gjennom pilotperioden vil vi fortløpende vurdere behov for justeringer i produktporteføljen og auksjonsfrekvens», skriver Statnett.

I pilotperioden vil imidlertid Statnett neppe tilby epad-kontrakter i alle norske prisområder eller på alle handelsgrenser, understreker selskapet.

Tidlig i 4. kvartal

En svensk EPAD-pilot ble designet og iverksatt i løpet av ca. 12 måneder.

«Gitt at RME ikke har innsigelser mot tiltaket, tror vi det er mulig å etablere en tilsvarende løsning i Norge noe raskere, og forhåpentligvis tidlig i Q4 2024», skriver Statnett.

Selskapet skriver at de jobber så raskt som mulig innenfor anskaffelsesregelverket, og at de planlegger å sende ut forespørsel etter auksjonsplattform en av de nærmeste ukene. Før sommeren i år vil Statnett komme tilbake med mer presis dato for oppstart av epad-piloten.