Illustrasjonsfoto: Michal Wachucik/Abermedia - Equinor ASA

– Vi er skuffet, men ikke overrasket, sier Åslaug Haga.

Tradisjonen tro venter myndighetene gjerne med å legge fram upopulære nyheter til fredag før påske, når oppmerksomheten er som lavest i de ulike nyhetsredaksjonene. Årets bidrag fra Energidepartementet handler om flytende havvind på Utsira Nord.

Departementet har som kjent slitt med å få godkjent kriteriene sine for havvind-utlysningen hos Eftas overvåkingsorgan Esa. I oktober varslet departementet at det tok sikte på ny søknadsfrist i løpet av første kvartal.

Felles notifisering

I en melding på sin nettside varsler nå Energidepartementet at Utsira Nord utsettes til neste år.

Departementet skriver at de «over lenger tid hatt en god og konstruktiv dialog med Esa» angående statsstøtte til flytende havvind.

«På bakgrunn av dialogen med Esa, har vi besluttet å notifisere en felles modell for statsstøtte til Utsira Nord, før prosjektområder tildeles.  Det vil bli en felles notifisering for Utsira Nord og områdene som er aktuelle for flytende havvind i 2025-runden», skriver Energidepartementet.

Vil bygge solid fundament

– Arbeidet med flytende havvind har svært høy prioritet og vi er utålmodige etter å komme videre. Samtidig skal vi gjøre dette på en skikkelig og forutsigbar måte. Vi er opptatt av å bygge et solid fundament for flytende havvind som står seg. Jeg har et håp om at notifiseringen kan godkjennes før årsskiftet, og ønsker å legge til rette for at vi kan tildele prosjektområder i Utsira Nord i 2025, sier energiminister Terje Aasland i meldingen.

Å notifisere før det tildeles prosjektområder skal gi bedre forutsigbarhet fordi alle nødvendige avklaringer er på plass før området tildeles og gir rettslig sikkerhet for søkerne om at tildelingsmodellen står seg, understreker departementet.

Statsstøtten vil notifiseres etter miljøretningslinjene i statsstøtteregelverket (CEEAG). I henhold til disse retningslinjene vil vi gjennomføre offentlig høring om støtteberettigelse og de viktigste parameterne for støttetildelingen. Regjeringen tar sikte på at høringen gjennomføres før sommeren 2024.

Skuffet

– Vi er skuffet, men ikke overrasket, over utsettelsen av Utsira Nord. Den er meget uheldig både for utviklingen av havvind på norsk sokkel, og for norske utbyggeres mulighet til å beholde ledertrøya innen flytende havvind, sier Fornybar Norges leder Åslaug Haga i en melding.

– Mange selskaper har bygget opp kostnadskrevende prosjektorganisasjoner som nå blir sittende og vente. Vi frykter at flere kommer til å trekke seg, og bruke kreftene sine på et økende antall andre flytende havvindprosjekter som er på gang i Europa, sier Haga.

For å sikre fortsatt høy interesse for havvind på norsk sokkel, er det ifølge Haga viktig at Energidepartementet konkretiserer den varslede 2025-runden, slik at denne kan utlyses så raskt som mulig. Fornybar Norge mener utlysningen bør være på 6-10 gigawatt (GW) fordelt på bunnfaste og flytende prosjekter, for at Norge skal kunne nå regjeringens mål om 30 GW i 2040.