Masterstudent Eirik Bårdsgård Minsås skal utvikle algoritmer som kan fordele eksisterende data fra ulike kraftverk. Foto: Stein Arne Bakken

I regi av FME-senteret HydroCen ved NTNU forskes det for å utvikle algoritmer som kan utnytte data fra sensorer for tilstandsovervåkning av kraftverk.

Gjennom et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og NINA skal det lages en digital plattform der slike algoritmer kan utvikles, basert på reelle datastrømmer fra kraftverk eid av HydroCens industripartnere. På Institutt for energi- og prosessteknikk bidrar masterstudent Eirik Bårdsgård Minsås til dette arbeidet med sin prosjektoppgave. Beregne virkningsgraden Han skal...
Artikkelen er 346 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.