mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Skal gjøre behandlingen av store konsesjonssaker mer effektiv.

Konsesjon til kraftverk og reguleringer etter vassdragsreguleringsloven og kraftledninger over 300 kV og 20 kilometer etter energiloven fattes av Kongen i statsråd ved kongelig resolusjon. I andre sakstyper, som for eksempel saker om kraft fra land, avgjøres saken av ED i første instans. Felles for disse sakene er at NVE...
Artikkelen er 320 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.