raggovidda
Raggovidda vindpark i Berlevåg i Finnmark. Arkivfoto: Bjarne Riesto

«Nasjonale klimatiske forhold bør tas hensyn til i en eventuell implementering av tidsfrister», skriver Statkraft.

I sitt høringsinnspill om EUs fornybardirektiv RED 3 advarer Statkraft mot å innføre for stramme tidsfrister for konsesjonsbehandlingen.

Statkraft påpeker at man i Norge er avhengig av en lang sommersesong for å få gjennomført konsekvensutredninger, tilpasset den enkelte art, typisk april- september/oktober.

«Det betyr at noen utredningsfrister kan være utfordrende å få overholdt i praksis. Nasjonale klimatiske forhold bør tas hensyn til i en eventuell implementering av tidsfrister», skriver Statkraft.

Les også: Fornybar Norge vil oppklare misforståelser om tidsfristene

Stramme frister

Saksbehandlingstid innenfor såkalte akselerasjonsområder skal ifølge direktivet være maksimalt 12 måneder, men kan utvides til 18 måneder under spesielle omstendigheter. For offshore vind gjelder 24 – 32 måneder. For mindre inngripende prosjekter, slik som oppgradering og utvidelse, mikroanlegg, samplasserte lagringsfasiliteter, inkludert varme og el-anlegg og tilkobling av disse til nett, gjelder maksimalt 6 måneder og 12 måneder for offshore vind.

For prosjekter utenfor akselerasjonsområder vil det være en tidsfrist på 24 måneder, med mulighet for utvidelse med 6 måneder, etter at en fullstendig søknad er innsendt.

Tidsnød kan gi nei

Statkraft er i sitt høringsinnspill opptatt av at myndighetene på alle nivåer har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for å kunne gjøre nødvendige tiltak og vurderinger i løpet av en konsesjonsprosess.

«En svært uhensiktsmessig konsekvens av tidsfrister kan være at søknader blir avvist for å overholde tidsmessige krav dersom myndigheter på ulikt nivå ikke har kapasitet til å behandle dem», advarer selskapet.

Statkrafts erfaring er at høy tidsbruk i konsesjonsprosessene ofte skyldes reelle interessemotsetninger.

«For å få til konsesjonsbehandling som ivaretar behovene for en godt forankret demokratisk prosess må disse interessemotsetningene faktisk høres og avklares», skriver selskapet.

Foreslår tre år

Hafslund har også sendt høringsinnspill. Selskapet advarer spesielt mot tidsfristen i akselerasjonsområdene, på ett år.

«Hafslund mener at det er viktigere å innføre en generell kort saksbehandlingstid i alle saker, enn å innføre akselerasjonsområder med en så kort saksbehandlingstid at det er fare for at andre viktige hensyn bli skadelidende».

Fristen på to år utenfor akselerasjonsområdene «er nærmere noe vi tror kan være hensiktsmessig», skriver selskapet, og mener det vil være mulig å opplyse en sak og ta stilling til om det kan bygges kraftverk i løpet av tre år, inkludert klagebehandling.