wickholm
Samfunnsbedriftene Energis direktør Truls Wickholm. Foto: Samfunnsbedriftene

Ville hatt prikkbelastning for å ta gjengangerne, og konkrete sanksjoner.

Regjeringen kunngjorde fredag nye grep for å rydde opp i strømsalget. Samfunnsbedriftene Energi er likevel ikke fornøyd.

– Det er veldig bra at regjeringen strammer inn og gjør det vanskelig for de mest useriøse. Det er likevel synd at de ikke har tatt noen av våre forslag om å bruke prikkbelastning, slik at man kan få straffet selskap som gjør gjentatte overtramp av lovverket, Kommenterer Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Tidligere har Samfunnsbedriftene Energi spilt inn flere konkrete forslag til innstramming, samt et ønske om å forskriftsfeste avtaleformer og krav.

– Det er også uforståelig at de ikke forskriftsfester hvilke standardprodukter som skal leveres. Dette har de gitt bransjen i oppgave å lage selv, noe som får begrenset eller liten effekt når det ikke gjelder alle, og det ikke omfattes av konkrete sanksjoner, fortsetter Wickholm, og viser til at det er avgjørende for bransjens omdømme at alle har krav om å forholde seg til de samme rammene.