vann småkraft
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Beskylder NVE for «arroganse», treghet og dårlig samfunnsøkonomisk beregning. «Vi kjenner oss ikke igjen», svarer direktoratet.

Under Småkraftdagane i Bergen i mars kom både Småkraftforeninga og andre med hard kritikk av NVEs konsesjonsbehandling, en kritikk direktoratet tilbakeviste. I et notat til Energidepartementet, som Energiteknikk har fått innsyn i, utdyper og forsterker Småkraftforeninga kritikken. Bakteppet er at da brevet ble sendt, 2. april, lå det ifølge Småkraftforeninga...
Artikkelen er 1768 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.