De to kabeltraseene mellom Smestad og Sogn som skal saneres. Kart: Statnett

Statnett har søkt om å få la de gamle ringkablene mellom Smestad og Sogn ligge igjen i bakken når de er tømt for olje, og fjerne oljerestene med bakterier.

Statnetts nye 420 kV-kabler mellom Smestad og Sogn i Oslo ble satt i drift i 2022, og erstattet de to gamle 300 kV-forbindelsene som ble tatt ut av drift, og som Statnett måtte kjøpe fra Elvia (Hafslund) i 2021. Frem til nylig har det vært trykkovervåkning på kablene, men nå...
Artikkelen er 568 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.