engene
Ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken fikk prøve å skru ned en jordskrue som stativene for solcellepanelene skal stå på under et besøk på anleggsplassen den 19. april. Foto: Kjell Løyland

Skagerak Kraft og Greenstat bygger solkraftverk for 50 millioner kroner på gammelt sagbruk i Larvik.

Nå har byggingen av Vestfolds første solkraftverk startet. På en gammel sagbrukstomt i Hvarnes i Larvik kommune monteres det nå 8800 solcellepaneler som i løpet av året blir til Engene solkraftverk.

Gjennom selskapet Engene Solar AS investerer Greenstat sammen med Skagerak Kraft drøyt 50 millioner på et solkraftverk i Lågendalen.

På nett i desember

Kraftverket, som Energiteknikk tidligere har omtalt, får nå en installert effekt på 5,8 MWp og en beregnet årsproduksjon på 6,1 GWh.

– Dette er første gang vi er med og bygger et bakkemontert solkraftverk, men det blir ikke den siste. Vi jobber med flere prosjekter og tror det skal være mulig å få realisert flere av dem, sier Geir Kulås i Skagerak Kraft i en pressemelding.

Byggetiden for Engene solkraftverk er beregnet til åtte måneder. Hvis alt går etter planen, kan kraftverket begynne å levere strøm på nettet i desember. Kraftverket eies av Engene Solar AS som igjen eies av Greenstat og Skagerak Kraft med 50 prosent hver.

engene
Prosjektleder Sebastian Farmen (t.v.) fra Greenstat orienterer om solcellepanelene til Larviks-ordfører Birgitte Gulla Løken. Geir Kulås, og Kristil Håland Helgerud fra Skagerak Kraft til høyre. Foto: Kjell Løyland

Grått område

Arealbruk er et tema som ofte dukker opp på steder hvor de ser på muligheter for solkraft, men i Hvarnes har ikke det vært et tema. Tomten er nemlig et såkalt grått område, det vil si at den er satt av til industri- og næringsvirksomhet. Den har ligget brakk i flere år, men opprinnelig lå det et sagbruk her.

– Vi har hatt en god dialog med naboene her i Hvarnes. Vårt inntrykk er at de ønsker solkraftverket velkommen. Vestfold er et fylke med lite egen kraftproduksjon, så Engene solkraftverk er også et viktig bidrag inn i en region som trenger mer fornybar kraft, sier prosjektleder for Engene solkraftverk Sebastian Farmen fra Greenstat.