tegneby
Tegneby transformatorstasjon i Vestby kommune i Østfold. Foto: Google Street View

Tar regningen for strømbruddet de forårsaket ved å pigge i stykker en av Elvias styrekabler i Tegneby transformatorstasjon.

Som Energiteknikk har omtalt, tapte Elvia Tegneby-saken i Energiklagenemda. Nemda opprettholdt vedtaket Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE hadde fattet om at Elvia er ansvarlig konsesjonær for hendelsen i Tegneby transformatorstasjon nord for Moss i november 2020 der 73.300 kunder ble strømløse. Dette til tross for at alle er enige...
Artikkelen er 299 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.