vartdal
Konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft leverte et litt svakere resultat for første kvartal enn i samme periode i fjor. Foto: Øyvind Zambrano Lie

- Vi har behov for å frigjøre noe investeringskapasitet for nye investeirnger, sier Statkrafts nye konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Tirsdag morgen leverte Stakraft et resultat etter skatt for 1. kvartal på 6,8 milliarder kroner, ned fra 10,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Årsaken til fallet var lavere kraftpriser. Statkraft hadde netto driftsinntekter på 19,6 milliarder kroner, mot hele 23,5 milliarder kroner i fjor, da energikrisen herjet i Europa.

Selskapets kraftproduskjon i kvartalet var 19,4 TWh, 1,9 TWh høyere enn samme kvartal i fjor.

Den nye konsernsjefen la i sitt møte med pressen fram planer om strategiendring.

– Vi jobber med å spisse strategien. Finansiell styring er viktigere enn vekst, og vi er opptatt av å bevare ratingen. Vi har alltid fokus på at veksten skal være lønnsom. Vi ønsker å bygge en bred portefølje, men vi er nødt til optimere den fra tid til annen. Vi ser derfor på nedsalg, vi vurderer ambisjonene, og vi har økt fokus på kostnad, sa Vartdal.

Selger fjernvarme

Ett eksempel på spissing var planene om å selge fjernvarmevirksomheten, som ble kunngjort i forrige uke. Statkraft vil også forsøkte å få inn nye eierpartnere til Silva Green Fuel for å utvikle prosjektet videre, etter at Södra trakk seg ut.

Statkraft vil også selge den delen av Enerfin-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Chile og Australia, og styrke selskapets posisjon i to av kjernemarkedene Spania og Brasil.

De jobber videre for å selge aksjer i ladeselskapet Mer, og ønsker generelt å selge flere prosjekter etter at de har vært bygget, såkalt develop, build, sell (DBS).

Fornøyd

Når det gjelder resultatet av sitt første kvartal, var den nye sjefen tilfreds.

– Jeg er fornøyd med de sterke resultatene tross mye lavere strømpriser i første kvartal. Vi fortsetter å levere godt innen kraftproduksjon og energidisponering og har høy verdiskaping i virksomhetsområdet trading og origination, sa Vartdal.

For 2024 planlegger Statkraft et rekordhøyt investeringsnivå på 32 milliarder kroner.